OPOZORILO VLAGATELJEM

Upravljanje z digitalnimi sredstvi se spreminja. Pretekla donosnost digitalnih sredstev ne zagotavlja donosnosti naložbe v prihodnosti. Donosnost naložbe v digitalna sredstva je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih trgih. Vrednost digitalne enote lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot pretekli donosi. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v digitalna sredstva.

Digitalna sredstva niso naložba, ki zagotovo prinaša dobiček, in ni enaka naložbi v depozite. Digitalna sredstva ne prejemajo zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v digitalna sredstva, se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.