PRAVNO OBVESTILO

Lastnik spletnega mesta in domene www.incrementum.si (v nadaljevanju spletno mesto incrementum.si) je INCREMENTUM d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

Omejitev odgovornosti

Vse zapise na teh straneh so pripravile družbe iz skupine INCREMENTUM (v nadaljevanju: Incrementum). Pričujoče vsebine in podobe na teh spletnih straneh so predmet avtorske zaščite in drugih oblik intelektualne lastnine.

Incrementum si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene. Prepovedano je razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje dela ali celotnih tekstov, objavljenih na teh straneh ali podatkov, vsebovanih v njih, razen v primeru pisnega soglasja Incrementuma.

Vsebina teh strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah Incrementum ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Incrementum ni odgovorna za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

Incrementumsi pridržuje pravico kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu spremeniti, dodati ali odstraniti vsebino teh spletnih strani.

Avtorske pravice

To spletno mesto ter vse na njem objavljene vsebine in gradivo so predmet avtorske in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine v skladu z veljavno zakonodajo. Določbe o avtorskih pravicah veljajo tudi za vsebine, ki jih družba naredi dostopne javnosti, ne glede na obliko objave.

Uporaba prava in sodna pristojnost

Obiskovalci spletnega mesta soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za razlago teh pravil velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore v zvezi z uporabo tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Ljubljani.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno mesto www.incrementum.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, pristajate na ta pravila.